manometr

Do czego służy manometr?

Określanie parametrów fizycznych ma ogromne znaczenie w przypadku maszyn i pracy różnych układów. Ich odpowiednie wartości zapewniają poprawne oraz wydajne funkcjonowanie urządzeń. Jedną z takich wielkości fizycznych jest ciśnienie. Aby je zmierzyć oraz sprawdzić, czy ma ono właściwy poziom, wykorzystuje się specjalistyczne narzędzia. Nazywa się je manometrami. Zobacz, jak dokładniej działają.

Manometr – jak działa to urządzenie?

Urządzeniem, które służy do pomiaru ciśnienia, jest barometr. Natomiast manometr ma zupełnie inne zadanie. Jest on wykorzystywany do określania jego poziomu względem ciśnienia otoczenia. Wskazuje różnicę między wartością ciśnienia atmosferycznego a tego, które panuje w badanym układzie.

Manometry są wykorzystywane w wielu dziedzinach życia i w różnych branżach. Znalazły zastosowanie w ciepłownictwie, hydraulice siłowej, w rolnictwie, przemyśle spożywczym, a nawet w energetyce cieplnej oraz w wodociągach. Ich zasada działania nie jest skomplikowana, a mimo tego są doskonałe do kontrolowania pracy urządzeń. Dlatego też urządzenia te muszą być bardzo precyzyjne oraz czułe.

Manometry są niezbędne do tego, aby móc kontrolować, czy układ lub sprzęt działa poprawnie. Są one nieocenione wszędzie tam, gdzie ciśnienie zmienia się dynamicznie, a jego zbyt wysoka lub zbyt niska wartość może oznaczać poważną awarię” – mówi ekspert z firmy ROLMASZ.

Rodzaje manometrów

Konstrukcja manometrów może znacząco się różnić. Wynika to z faktu, że służą one do pomiaru ciśnienia różnych substancji – na przykład oleju lub gazu. Na rynku dostępne są modele elektroniczne, a także analogowe.

Jednym z najpopularniejszych rodzajów tych urządzeń są manometry glicerynowe, znane też pod nazwą manometrów cieczowych. Ich konstrukcja opiera się na rurce w kształcie litery „U”, która ma dwa otwarte końce. Ponadto jest ona częściowo wypełniona cieczą – glicerolem. Aby móc określać różnice ciśnienia, jedna część rurki jest umieszczona w badanym układzie, natomiast druga podlega ciśnieniu z zewnątrz. Dzięki temu ciecz porusza się i przepływa w jej wnętrzu, czego efektem jest wynik pomiaru wskazany na skali manometru.

Dosyć często wykorzystuje się także manometry sprężynowe, które służą do określania wartości ciśnienia poprzez wahania energii potencjalnej sprężystości. Pomiar jest wskazywany przez sprężystą rurkę, która zmienia swoje położenie zależnie od wysokości ciśnienia. Nazywane są one również, od nazwiska ich konstruktora, rurkami Bourdona.

Oprócz tego można spotkać się z manometrami tłokowymi, dzwonowymi, elektrycznymi czy puszkami manometrycznymi.

Regulamin korzystania z serwisu