łazienka

Charakterystyka instalacji sanitarnych

Pod pojęciem instalacji sanitarnych kryją się liczne systemy zlokalizowane zarówno we wnętrzu budynku, jak i na zewnątrz niego, które pozwalają na doprowadzenie do obiektu m.in. wody, prądu oraz gazu. Dzięki tym systemom budynek staje się więc funkcjonalny oraz wyposażony w podstawowe media. Jakie są najważniejsze rodzaje instalacji sanitarnych i czym się one charakteryzują?

Instalacja grzewcza i wentylacyjna

Instalacja grzewcza jest jednym z najbardziej skomplikowanych systemów stosowanych w nowoczesnym budownictwie, nie tylko tym mieszkalnym. Składają się na nią liczne elementy oraz nowoczesne technologie, których zadaniem jest doprowadzanie odpowiednich ilości ciepła do wnętrza budynku. Dzięki instalacji grzewczej możliwe jest zachowanie stałej temperatury we wnętrzu budynku, nawet kiedy na zewnątrz panuje mróz. Rozwiązaniem grzewczym, które aktualnie cieszy się największą popularnością, jest CO – czyli centralne ogrzewanie. W celu jego zastosowania konieczne jest przeznaczenie jednego pomieszczenia w budynku na kotłownię, w której zainstalowany zostanie piec oraz jego osprzęt. Dzięki paleniu w piecu możliwe jest bowiem podgrzanie wody, która następnie jest rozprowadzana za pośrednictwem systemu rur do rozmieszczonych w budynku grzejników. W ten sposób grzejniki uzyskują odpowiednią temperaturę, co pozwala na ogrzanie pomieszczeń.

Instalacja wentylacyjna także jest ważnym elementem wchodzącym w skład instalacji sanitarnych. Jej zadaniem jest doprowadzenie do wnętrza budynku świeżego powietrza z zewnątrz oraz usunięcie na zewnątrz szkodliwych oparów. Instalacjami wentylacyjnymi zajmują się wyspecjalizowane w tym firmy, takie jak na przykład znana w branży Klima-Venta.

Instalacja wodna i kanalizacyjna

Poza systemem wentylacyjnym, instalacje sanitarne to również sieć wodno-kanalizacyjna. Jest to podstawowy rodzaj instalacji, w które musi być wyposażony każdy budynek. Instalacja wodna służy do doprowadzenia do budynku wody ciepłej oraz zimnej. Woda niezbędna jest bowiem do prania, gotowania, czynności higienicznych oraz sprzątania. Na system instalacji wodnej składają się rury, bojlery służące do podgrzewania zimnej wody, zawory umożliwiające zamykanie dopływu wody np. w sytuacjach awaryjnych i wiele innych elementów. Instalacja kanalizacyjna to z kolei system, który pozwala na odprowadzanie już wykorzystanej w gospodarstwie domowym wody i innych nieczystości. Jest to możliwe dzięki połączonymi ze sobą rurami, korytkami oraz kolektorami. Mogą być one umieszczone także na zewnątrz obiektu, co pozwala na bardziej efektywne usuwanie z posesji także pozostałości po opadach atmosferycznych.

Regulamin korzystania z serwisu